Priser

Priser

Velger du å bli medlem får du våre tjenester til ekstra gunstige priser. Du betaler da kr. 1.290,- for et årlig privat medlemskap. I tillegg til gunstige priser vil våre medlemmer bli prioritert med kort ventetid. Vi har ikke refusjonsordning med HELFO, men vi tilstreber å holde konkurransedyktige priser.

Pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke. Vi har egen pris på kort konsultasjon.

Medlemskapet inkluderer en årlig helseundersøkelse hos sykepleier og lege.

Prisgaranti! Hvis du finner en annen tilsvarende aktør i Bergen med lavere konsultasjonspris vil du få samme prisen hos oss.

Konsultasjoner

Legekonsultasjon, inntil 10 min

Medlem: 690,–

Ikke medlem: 990,– 

Legekonsultasjon, inntil 20 min

Medlem: 890,–

Ikke medlem: 1290,– 

Legekonsultasjon, inntil 30 min

Medlem: 1190,–

Ikke medlem: 1590,– 

Legekonsultasjon, inntil 40 min

Medlem: 1490,–

Ikke medlem: 1890,– 

Sykepleierkonsultasjon

Medlem: 490,–

Ikke medlem: 690,– 

Legekonsultasjon via e-post/telefon

Medlem: 250,–

Ikke medlem: 450,– 

Kort konsultasjon

Medlem: 590,–

Ikke medlem: 890,– 

Oppfølgingskonsultasjon

Medlem: 590,–

Ikke medlem: 790,– 

Tillegg

Blodprøver/urinprøve ved konsultasjon

200,– 

Blodprøver/urinprøve uten konsultasjon

300,– 

Medikamentattest

250,– 

Sykemelding

200,– 

Henvisninger

300,– 

Prosedyrer (tillegg)

EKG

500,– 

Spirometri

500,– 

Fjerning føflekk per stk.

300,– 

Materiell (tillegg)

Ved fjerning av en eller flere føflekker

250,– 

Urinstix

100,– 

CRP

200,– 

HB

150,– 

Hemofec

100,– 

Annet materiell faktureres for inndekning av kostnad.

Årlig helseundersøkelse

1290,– 

Reisemedisin

Vaksinekonsultasjon første gang

390,– 

Vaksinekonsultasjon andre gang

300,– 

Per injeksjon

100,– 

Vaksiner

Boostrix polio

290,– 

Boostrix

230,– 

d/t

90,– 

Engerix B

210,– 

Gulfeber

380,– 

Havrix

320,– 

Havrix barnedose

250,– 

Influensavaksine
Mange arbeidsgivere har sett nytten av å tilby vaksinen til sine ansatte. Dersom flere enn 10 stk ønsker vaksinen, kan vi komme ut i bedriften og vaksinere.

100,– for vaksine
+ 100,- for injeksjon

Kolera 1

190,– 

Kolera 2

350,– 

Polio

150,– 

Twinrix

370,– 

Vivotif

250,– 

Thypim

210,– 

Vaqta

330,– 

Rabipur

520,–