Priser

Priser

Velger du å bli medlem får du våre tjenester til ekstra gunstige priser. Du betaler da kr. 1.290,- for et årlig privat medlemskap. I tillegg til gunstige priser vil våre medlemmer bli prioritert med kort ventetid. Vi har ikke refusjonsordning med HELFO, men vi tilstreber å holde konkurransedyktige priser.

Pris på tjenestene kan variere avhengig av om du allerede har vært inne til en 1. gangs konsultasjon eller ikke. Vi har egen pris på kort konsultasjon.

Medlemskapet inkluderer en årlig helseundersøkelse hos sykepleier og lege.

Konsultasjoner

Bedrifter og privatkunder som går til årlig helsesjekk betaler medlemspris resten av året frem til ny årlig helsesjekk

Årlig helsesjekk

Ikke medlem: 1590,– 

Medlem: 1590,–

Legekonsultasjon

Ikke medlem: 990,– 

Medlem: 690,–

Telefonkonsultasjon

Ikke medlem: 450,– 

Medlem: 290,–

Helseattester

Sjømannsattest inkl. los, panama

Ikke medlem: 2300,– 

Medlem: 1690,–

Offshoreattest

Ikke medlem: 2300,– 

Medlem: 1690,–

Førerkortattest/ fritidsbåt

Ikke medlem: 990,– 

Medlem: 690,–

Merarbeid kostnad (dispensjoner mm)

Medlem: 1490,– 

Kunder som tar helseattester hos oss får medlemspriser i attestens gyldighetstid

REISEMEDISIN OG VAKSINERING

Vaksinekonsultasjon 1.gang

Ikke medlem: 390,– 

Medlem: 390,–

Vaksinekonsultasjon oppfølging
Kostnadspris per vaksine tilkommer

Ikke medlem: 290,– 

Medlem: 290,–

Influensavaksine

Ikke medlem: 300,– 

Medlem: 300,–

TILLEGG

Blodprøver/urinprøver ved konsultasjon

Pris: 200,-

Covid-19 test, PCR eller hurtigtest

Pris: 800,-

Medikamentattest

Pris: 250,-

Sykmelding

Pris: 200,-

Henvisninger

Pris: 300,-

Fjerning av føflekk per ved konsultasjon

Pris: 300,-

Annet materiell faktureres for inndekning av kostnad