Om oss

Om Bergen Private Legekontor

Historien

Bergen Private Legekontor har sin opprinnelse i Legekontoret for sjømenn i Bergen. Legekontoret for sjømenn er blant de eldste av denne typen legekontor i Norge. Legekontoret ble opprettet den 18. mai 1960, samtidig som andre legekontor for sjømenn i de største byene i landet. Dette var et samarbeid mellom Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund, og ble styrt av Sentralkontoret for Legetjenester for sjøfolk i Oslo.

Kontoret lå de første årene i Engen 39, men ble i februar 1988 flyttet til dagens lokaler i 5. etasje i Kroepelienhuset i Strandgaten 18. De første sjømannslegene ved kontoret var dr. Johannes Solem, dr. Odd Meldahl Olsen og dr. Ivar Hauge.

Kontoret ble privatisert den 1. januar 1990 samtidig med at Sentralkontoret i Oslo ble nedlagt. Sjømannslegene Laura Sleire og Hallvard Vatshelle overtok den private driften i 1997, samtidig kom Jersey Zocol og Halvard Vatshelle inn på eiersiden. Sjømannslege Emmie Knudtzon Snincak var eneeier og daglig leder fra 2005 til 2014.

Nåværende eiere er Carl Martin Welde, Camilla Bentzon, Mari Follo, Gunn Berit Horge, Lise Erstad og Trude Indrearne.

Praksisen i Kroepelienhuset består i dag av Bergen Private Legekontor, Bergen Bedriftshelsetjeneste og Legekontoret for sjømenn.

Visjonen

Bergen Private Legekontor i Bergen er et selskap i vekst med forankring i fortiden og blikket mot fremtiden. Vi skal være et senter for privatmedisin, men også for bedriftshelsetjeneste og sjøfarts- og offshoremedisin. Vi skal bestrebe å ha bredde og stor faglig kompetanse og kapasitet.

Vi skal ha fokus på et godt og sunt arbeidsmiljø, slik at våre medarbeidere trives og får utviklet seg.

Dorthea-Furevik-1

Dorthea Furevik
Daglig leder/Sykepleier

gunn-berit-horge

Gunn-Berit Horge
Medisinsk sekretær

Lisa-Wagsaether

Lisa Lund Wågsæther
Sjømanns- og petroleumslege

nils_fosse

Nils Fosse
Sjømanns- og petroleumslege

XLXxkUWA

Antonio Hernandez
Sjø- og petroleumslege/Nevrolog

lise-erstad

Lise Erstad
Sykepleier

mari-follo

Mari Follo
Sykepleier
Vikar

haakon-hasselgren-eilertsen

Haakon Hasselgren Eilertsen
Sjømanns- og petroleumslege
Vikar

stein-inge-stigen

Stein-Inge Stigen
Sjømanns- og petroleumslege / bedriftslege
Vikar